Nicea!

Taki widok po wyjściu z lotniska! I to przez 7km. To Promenada Anglików chyba najpopularniejszy deptak całego Lazurowego Wybrzeża. Nastraja optymistycznie, na udane wakacje, prawda?

Such a view after leaving the airport! And for 7km. This is the Promenade des Anglais, probably the most popular promenade of the entire Cote d’Azur. Optimistic, for a great holiday, right?

Nad Niceą góruje Wzgórze Zamkowe z którego taaaki widok!

The Castle Hill towers over Nice from which you can see the view!

Wzgórze zrobiło na mnie największe wrażenie. Dobrze zagospodarowany zabytkowy kawałek ziemi, pomyślałam. Idealne miejsce na “niedzielne spacery” także z dziećmi (był plac zabaw) ale i trening.

The hill impressed me the most. A well-managed historic piece of land, I thought. An ideal place for “Sunday walks” also with children (there was a playground) but also training.

Wodospad ze wzgórza. Tu ma przerwę ale po chwili imponujący widok. I ta bryza! Idealna po wspinaczce na wzgórze. Wspominałam, że zawsze idę najcięższym szlakiem? 😉

Waterfall from the hill. Here he has a break but after a while an impressive view. And this breeze! Perfect after climbing the hill. Did I mention that I always follow the hardest route? 😉

Idealne miejsce na złapanie oddechu.

The perfect place to catch your breath.

Te kaktusy mnie zachwycały bo chyba w żadnym innym miejscu nie widziałam tak dużych!

These cacti delighted me because I have not seen such a big place anywhere else!

Panorama miasta.

Panorama of the city.

Port.

Wszystko się zgadzało. I to, że Nicea to idealne miejsce wypadowe do Monako czy Antibes, Cannes. I dostępność ich komunikacją publiczną. Niestety były strajki i udało nam się tylko do mojego najulubieńszego Monako i zabytkowego z zaskakującą niespodzianką Antibes. Ale o tym w następnym wpisie!

Czy zachęciłam do wycieczki? Pamiętajcie, Taki wypad nie musi być ani długi ani drogi! Wszystko zależy od dobrej organizacji.

Jeśli są pytania, chętnie odpowiem 😉

Pozdrawiam!

Everything was correct. And that Nice is an ideal starting point to Monaco or Antibes, Cannes. And their accessibility by public transport. Unfortunately there were strikes and we only managed to my most-loved Monaco and historic with a surprising Antibes surprise. But about this in the next post!

Did I encourage you to the trip? Remember, this trip doesn’t have to be long or expensive! It all depends on good organization.

If there are questions, I will gladly answer;)

Greetings!

One thought on “Nicea!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.