Alpy. Dzień 2. / Alps. Day 2.

Drugi dzień wcale nie zaczął się tak wcześnie jak mógł 😉 spaliśmy jak “susły” po emocjach dnia poprzedniego i całej trasy.

Śniadanie w miasteczku:

The second day did not start as early as it could;) We slept like “souslik” after the excitement of the previous day and the whole route.

Breakfast in the town:

Bułka to “specjalność Chamonix” przynajmniej tak twierdziła sprzedawczyni 😉 Google nic na ten temat nie znalazłam … bułka drożdżowa z masą z bardzo gęstego budyniu i posypką. W smaku czuć żółtka, tłuste masło i mleko lub śmietankę owczą.

To specyficzny smak, mi jednak nie przeszkadza. Lubię sery, mleka kozie i owcze.

Kawa – dobra. Standardem było picie kawy z tłustą śmietanką zamiast z mlekiem. Poprosiliśmy o mleko, nie było problemu. 😉

Bread is “Chamonix specialty” at least as the saleswoman said;) Google did not find anything about it … yeast bun with a lot of very thick pudding and sprinkles. Taste yolks, greasy butter and milk or sheep’s cream in your taste.

It’s a specific taste, but it does not bother me. I like cheese, goat’s milk and sheep’s milk.

Coffee – good. The standard was to drink coffee with a greasy cream instead of milk. We asked for milk, it was not a problem. 😉

Takie cudne smakołyki górskie tam jeszcze przygotowywali. Pyyycha;)

Such delicious mountain delicacies were still being prepared there. Yammmie;)

Następnie poszliśmy na stację kolejową,

Then we went to the railway station,

zakupiliśmy bilety (32€ od osoby w obie strony, w cenie macie przejazd pociągiem, przejazd kolejką, wejście do lodowca, parę tras do pieszych wycieczek) i pojechaliśmy czerwonym pociągiem górskim, który dojeżdża do dwóch stacji. Pierwsza to hotel pod szczytem góry, a druga to punkt widokowy ⬇️ z zejściem do lodowca Mer de Glace

We bought tickets (32 € from a return trip, you have a price for a train, a train ride here, entry to the glacier, a few routes for hiking trips) and we took a red mountain train that goes to two stations. The first is a hotel under the top of the mountain, and the second is the viewpoint ⬇️ with the descent to the glacier Mer de Glace here

Jest też restauracja, sklep z pamiątkami i małe muzeum z kamieniami szlachetnymi, które można znaleźć w okolicy.

There is also a restaurant, a souvenir shop and a small museum with precious stones that can be found in the area.

Poniżej już tylko takie widoki i schody prowadzące do lodowca Mer de Glace.

Below are just such views and stairs leading to the glacier Mer de Glace. here

Kiedyś to miejsce było całe zakryte lodem i śniegiem. Tworzyło wielki język lodowca. Dzisiaj już prawie nic nie zostało. Schodząc niżej na skałach zaznaczone były lata i poziomy lodowca.

Once this place was covered with ice and snow. It created a great language of the glacier. Today, almost nothing has been left. Going down the rocks were marked by years and levels of the glacier.

Musicie się spieszyć z planowaniem odwiedzin tu, bo Mer de Glace szybko znika. 😉

You must hurry to plan your visit here, because Mer de Glace disappears quickly. 😉

Niezapomniane doświadczenie! Mimo, że nie było za dużo do zwiedzania to każdy fragment lodowca robi wrażenie. Chociaż nie lubię zimna, to byłam pod ogromnym wrażeniem!

Następnie wróciliśmy tym samym pociągiem do miasteczka. Było dość wcześnie, więc przeszliśmy się do kolejki linowej La Flegere z drugiej strony miasteczka i nie oczekiwaliśmy zbyt wiele bo była tańsza od innych (18 € od osoby w obie strony). Zaskoczyła nas, ponieważ oprócz miliona stoków zjazdowych, narciarskich znaleźliśmy pełno małych szlaków pieszych. Które napewno kiedyś zwiedzę. I najważniejsze: stąd widać Mont Blank! Który mamy zamiar kiedyś zdobyć ♡

Unforgettable experience! Although there was not much to explore, every part of the glacier is impressive. Although I do not like cold, I was very impressed!

Then we returned by the same train to the town. It was quite early, so we went to the La Flegere cable car on the other side of the town and we did not expect too much because it was cheaper than others (18 € from a return trip). She surprised us, because in addition to the million ski slopes, we found a lot of small hiking trails. Which I will visit for sure. And the most important: hence Mont Blank! Which we’re going to get one day♡

Takie widoki chciałabym oglądać codziennie 😉

I would like to see such views every day;)

Już nie mogę się doczekać następnego razu!

Kto jedzie ze mną połazić po górach?

I can’t wait for the next time!

Who is going with me to roam the mountains?

♡ Mira ♡

4 thoughts on “Alpy. Dzień 2. / Alps. Day 2.

  1. Wiem że górny są piękne bo też byłam na 5 dniowej wyprawie.Ale lodowce Twoje są piękne no i jeszcze krajobrazy w górach. Też bym chciała zobaczyć na własne oczy te widoki i powdychac górskiego powietrza….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.