Magiczna myjka ☆ A magical washcloth

Parę lat temu zainspirowana wieloetapową koreańską pielęgnacją, w dzikim szale zakupowym, wpadła mi w ręce myjka ale ciut inna…

Co to? Po co? I jak to działa? Gdzie kupić?Wszystko już wyjaśniam! 🙂

A few years ago, inspired by multistage Korean care, in a wild shopping scare, I fell into the hands of a washcloth but a little different …

What is it? For what? And how does it work? Where can I buy everything? 🙂

Po lewej duża, prawie nie używana. Po prawej mała używana od 3 lat.

On the left large, almost not used. On the right, a small one used for 3 years.

Co to?

Myjka, ściereczka wykonana jest w 100% z poliestru.

Jest miękka, delikatna, puchata, wielokrotnego użytku.

Ja mam swoją od 3 lat… mam drugą w zapasie ale stara nadal się nadaje 🤪

What is it?

Washer, cloth is made of 100% polyester.

It is soft, delicate, downy, reusable.

I have my own for 3 years … I have a second in store but the old one is still suitable 🤪

Po co?

Myjka służy głównie do:

 • zmywania makijażu
 • zmywania maseczek
 • mycia twarzy / ciała
 • za pomocą wody TYLKO WODY
 • bez detergentów / bez chemii
 • bez podrażnień.

No chyba, że będziecie jak druciakiem szorować po twarzy … 🤦🏼‍♀️ to wtedy nawet Wam ta misiowa miękkość nie pomoże…

Polecam delikatnie, ale skutecznie. 😁

For what?

The washer is mainly used for:

 • washing up the make-up
 • washing up masks
 • face / body wash
 • using water ONLY WATER
 • without detergents / without chemicals
 • without irritation.

Well, unless you’re like a scourer scrubbing your face … 🤦🏼 then it’s even you this softness will not help …

I recommend gently but effectively. 😁

Jak działa?

Poprostu moczymy/ zwilżamy letnią wodą i przykładamy do twarzy i delikatnie się nią myjemy “ściągając” makijaż, maseczkę czy poprostu brud z całego dnia.

Ściereczkę możemy używać do wrażliwych oczu, zmywam nią cały makijaż oka!

Poprostu mokrą ściereczkę delikatnie przykładam do zamkniętego oka i raz i dwa – makijaż sam “przykleja się” do niej 😉

Wodoodporny makijaż też zmywa, jednak potrzebujemy trochę cieplejszej wody, ale nie gorącej! Pamiętajcie! 😉 żeby się nie poparzyć 😉

Przepieram po każdym użyciu, suszę, moczę, zmywam makijaż, zmywam maseczki, znowu przepieram, suszę i tak w kółko.

Na 3 poniższych zdjęciach widać jak działa 😉

How it works?

Just wet / moisten with lukewarm water and apply to the face and gently wash it with “removing” make-up, mask or just dirt from the day.

The cloth can be used for sensitive eyes, I wash it with all the eye makeup!

I just put a wet cloth gently into the closed eye and once and twice – the makeup itself “sticks” to it;)

Waterproof makeup also washes, but we need a little warmer water, but not hot! Remember! 😉 so as not to get burned;)

I scuffle after each use, I drought, I soak, I wash my make-up, I wash my masks, I rub it again, I dry it again and again.

In the three pictures below you can see how it works;)

Kolejny bonus jest taki, że jadąc w podróż biorę tylko ściereczkę. Nie muszę tracić miejsca na inne myjki, szczoteczki… płyn do demakijażu oczu czy płyn micelarny czy nawet chusteczek nawilżanych do demakijażu, które i tak podrażniały mi skórę. A kiedyś nie umiałam z żadnego z tych kosmetyków zrezygnować! Straszne 😉

Another bonus is that when I travel I take only a cloth. I do not have to waste space on other washers, brushes … eye makeup remover or micellar liquid or even wet wipes that clean my skin anyway. And once I could not resign from any of these cosmetics! Horrible;)

Gdzie kupić?

Teraz jest duży wybór tych sciereczek. Większość drogerii posiada takie albo podobne.

Moje (obie) kupiłam w Primark’u tej małej już co prawda nie produkują, jednak znalazłam podobne tylko w innych kolorach.

Where to buy?

Now there is a large selection of these cloths. Most drugstores have such or similar.

My (both) I bought in Primark this little, although they do not produce, but I found similar only in other colors.

Polecam! ● I would recommend!

Mira 🙂

One thought on “Magiczna myjka ☆ A magical washcloth

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.