Umysłowe SPA ☆ Mental SPA

Nie martwcie się! Nie będzie to wycieczka po “psychiatryku” wręcz przeciwnie. 😆

Podpowiem Wam jak zrelaksować umysł. Bo moim zdaniem ciężej odprężyć umysł niż ciało. 😉 jednak można to połączyć.

Codzienne problemy, problemiki i zagwostki … Aż głowa pęka!

Don’t worry! It will not be a “psychiatry” trip on the contrary. 😆

I will tell you how to relax your mind. Because in my opinion it is harder to relax the mind than the body. 😉 but you can combine it.

Daily problems, problems and zagwostki … Until the head breaks!

Zamiast “etopiryny” polecam nauczenie się zauważenia pozytywów. Gdy wejdą nam w krew, życie powinno stać się mniej…męczące?

Instead of “etopiryna” I recommend learning to notice positive things. When we get into blood, life should become less … tiring?

Pamiętaj:

Jeśli nie możesz na coś wpłynąć, mimo prób, zaakceptuj albo poprostu odpuść.

Poniedziałek zawsze będzie poniedziałkiem:)

Remember:

If you can not influence something, despite attempts, accept or just let go.

Monday will always be Monday 🙂

Zacznij od podstaw: doceń drobiazgi!

Błahe powiecie… ale docenienie samego siebie albo naszego otoczenia często może uratować nasz zły dzień! Zastanów się i znajdź ze 2 rzeczy, które Cię dzisiaj ucieszyły. Albo przynajmniej były neutralne.

Nie ma? Nie wierzę! A może herbata/kawa była dzisiaj smaczna? W ulubionym kubku? Albo nie była ale ktoś chciał być miły dla Ciebie i Ci ją zrobił?

Nie? Nadal nie?

Start with the basics: appreciate the trinkets!

You can not say a word … but appreciating yourself or our surroundings can often save our bad day! Think about it and find 2 things that have made you happy today. Or at least they were neutral.

There is no? I do not believe! Or maybe the tea / coffee was tasty today? In your favorite mug? Or she was not but someone wanted to be nice to you and he did it to you?

No? Still not?

A może zwierzęta domowe były dzisiaj grzeczne? Nie?

No dobra … to może chociaż kwiatki Ci nie zwiędły…? Hmmm?

Dalej Ci mało? Znaczy, że nie jest tak źle. 😉 że tylko Ci się w d… przewraca;) Yyy UPS znaczy, że nadal możesz więcej niż Ci się chce… możesz wszystko, tylko Ci się nie chce, chcieć.

NAJGORZEJ! 😉

Ogarnij się 😉 zrób sobie tą ulubioną herbatę w ulubionym kubku i odetchni, odpręż się!

Or maybe the pets were polite today? No?

Okay … maybe even though the flowers do not fade …? Hmmm?

Is not that enough for you? I mean, it’s not that bad. 😉 that only you d … roll over;) Yyy UPS means you can still do more than you want … you can do anything, only you do not want to, want.

WORST! 😉

Embrace;) Make yourself this favorite tea in your favorite cup and relax, relax!

Jeśli masz taką szansę, przytul się do kogoś. Jeśli nie. Może zrób sobie sam masaż … np: ciała albo twarzy? taki z olejkiem, (nie masz? Weź oliwę z oliwek- jest dobra dla skóry) masaż odpręża mnie niesamowicie, i mnie i moją skórę 😉 tak samo jak kąpiel bądź mycie włosów… tak mycie włosów mnie odpręża (chociaż pewnie to ten masaż głowy hahah) czasem po myciu włosów /głowy czuje się jakbym zmyła z siebie “cały dzień”. Lubię to uczucie.

If you have a chance, hug to someone. If not. Maybe do yourself a massage … for example, body or face? one with oil, (you do not have? Take olive oil – it’s good for the skin) massage relaxes me incredibly, and me and my skin;) just like bathing or washing my hair … so washing my hair relaxes me (though probably this one head massage hahah) sometimes after washing hair / head feels like I washed away “all day”. I like this feeling.

Powiedz sobie/komuś coś miłego.

Każdego dnia powtarzaj te czynności i dobre słowa skierowane do samego siebie albo do kogoś. Aż zaczniesz w to wierzyć i to stanie się nawykiem. Poczujesz się lepiej. Jeśli nie od razu, to z czasem. Nie popadaj jednak w narcyzm! Aby tego uniknąć miło będzie jak pochwalisz kogoś albo przynajmniej będziesz miły dla kogoś. Jeśli na to zasłużył. Wszyscy poczują się lepiej. 😉 takie moje zdanie. Spróbuj 😉

Tell yourself / someone something nice to.

Repeat these activities every day and good words to yourself or to someone. Until you start believing it and it will become a habit. You will feel better. If not right away, then over time. Do not fall into narcissism! To avoid this, it will be nice if you praise someone or at least you will be nice to someone. If he deserved it. Everyone will feel better. 😉 this is my opinion. Try;)

Jeśli to nadal za mało aby sie zrelaksować to może dobrym sposobem będzie natura i obcowanie z nią. Aktywnie bądź leniwie, według upodobań 😉

Cisza… Spokój… Odludzie… Piękne widoki…

If it’s still not enough to relax then maybe nature and communing with it will be a good way. Actively or lazily, according to preferences;)

Silence … Tranquility … Outback … Beautiful views …

Takich miejsc jest wiele! W każdym mieście jakiś parczek się znajdzie. Idź na spacer, dotleń umysł… może wpadniesz na jakiś pomysł. 😉 Mi to pomaga.

There are many such places! In every city, a small parcel will be found. Go for a walk, blow the mind … maybe you will come up with an idea. 😉 It helps me.

Poćwicz, zmęcz się, rusz się! to wytwarza endorfiny= szczęście 😉 Polecam taniec! Udowodniono, że taniec nie tylko uszczęśliwia, wyszczupla (przy odpowiednim bilansie kalorycznym) ale także pobudza kreatywność i pamięć.

Zastanów się, widziałeś kiedyś markotnego sportowca amatora? Chyba tylko wtedy jak nie może ćwiczyć. Każdy kto jest aktywny fizycznie jest bardziej zadowolony z życia niż przeciętny maruda kanapowiec 😉

Practice, get tired, move! it produces endorphins = happiness;) I recommend dancing! It has been proven that dance not only makes you happy, it makes you slimmer (with the right calorie balance) but also stimulates creativity and memory.

Think, have you ever seen a moody amateur athlete? Probably only when he can not exercise. Everyone who is physically active is more satisfied with life than the average marauder couch;)

Venlo, Holandia

Najpiękniejszym miejscem w którym poczułam spokój to Alpy! Chyba nikogo, kto czyta mój blog, nie zdziwiłam.

The most beautiful place in which I felt calm is the Alps! I do not think anyone who reads my blog is surprised.

Tama d’Emosson, Alpy Szwajcarskie (Swiss Alps)

Chamonix, FRANCE Alps

Każda góra, górka i góreczka wzbudzają we mnie zachwyt. Moje oczy, umysł i dusza odpoczywają i cieszą się, napawając naturą. Genialny reset! Polecam każdemu, Chamonix i okolice są piękne. I napewno zwiedzę inne miejsca żeby mieć porównanie. Tu odetchnęłam jak nigdy dotąd! Serio!

Every mountain, hill and little hill arouse admiration in me. My eyes, mind and soul are resting and enjoying the nature. A brilliant reset! I recommend it to everyone, Chamonix and the surroundings are beautiful. And I will definitely visit other places to have a comparison. I breathed in like never before! Seriously!

Venlo, Holandia

Jednak nie trzeba od razu jechać w góry bo często, i drogo i daleko, jeśli mieszkacie w górach- zazdroszczę! …

Odpręża mnie same wspomnienie tego miejsca 😉

Polecam naturę 😉 zdecydowanie!

However, you do not have to go straight to the mountains because often, and expensive and far, if you live in the mountains – I’m jealous! …

I am pained by the mere memory of this place;)

I recommend nature;) definitely!

Albo jak jednak Wasz stan zniesmaczenia życiem wymaga zostania w domu. Może książka?

Jak przestać się martwić i zacząć żyć” D. Carnegie w linku krótki opis i lista sklepów gdzie i za ile można kupić TUTAJ

Or how, however, your state of disgust with life requires you to stay at home. Maybe a book?

“How to stop worrying and start living” D. Carnegie in the link short description and list of stores where and for how much you can buy HERE

Polecam 😉 książka uczy innego spojrzenia na świat i nauczenia się dobrych nawyków 😉 bo marudzenie to też nałóg!

A jak nie książka to może film? A dokładniej serial? Tak, też z Netflix. Serial, który jest w intensywnych, żywych kolorach. Nie wywoła złych emocji 😉 nie jest też zbyt skomplikowany, fabuła nie jest zbyt zawiła. Dobry na oderwanie się od dnia codziennego albo na przerywnik w ciągu dnia. Serial to “Dobre miejsce” (“The Good place”) zwiastuny, opis i recenzja TUTAJ

Na koniec tylko dodam, że wszystko siedzi w głowie. Wszystkie źle myśli, wszystkie troski… to od nas zależy jakie myśli do siebie dopuścimy! Od nas zależy jak będziemy patrzeć na świat. Miejmy cel w życiu. Nawet największe marzenie może się spełnić jeśli na nie będziemy pracować i do jego spełnienia będziemy dążyć mądrze, nie po “trupach”.

“Nie ma rzeczy niemożliwych” – jak zawsze Martyna Wojciechowska powtarza.

Albo

Twoje ciało może więcej niż podpowiada Ci Twój umysł “ – Ewa Chodakowska.

At the end, I will just add that everything is in my head. All bad thoughts, all worries … it’s up to us what thoughts we commit to each other! It depends on us how we will look at the world. Let’s aim in life. Even the greatest dream can come true if we do not work for it and we will strive wisely for it, not on “corpses”.

“Nothing is impossible” – as always Martyna Wojciechowska repeats.

Or

“Your body can do more than your mind tells you” – Ewa Chodakowska.

Pozdrawiam!

Do następnej środy! 😉

Greetings!

Until next Wednesday! 😉

Mira

9 thoughts on “Umysłowe SPA ☆ Mental SPA

 1. Widzę, że mamy ten sam pozytywny flow 😊 Ja swój luty chciałabym poświęcić właśnie na przytulenie siebie i zadbanie o siebie samą, ponieważ trochę się zagalopowałam w obowiązkach żony i mamy, i jakoś ostatnio zabrakło mi czasu na siebie. Serdeczności 😊

  Liked by 1 person

  1. Cieszę się! I cieszę się że zaczęłaś na nowo dbać o siebie 🙂 jak jesteś już świadoma swoich potrzeb to masz już z górki ! Świetny plan zamiast załamywać się i zwalac winę na wszystko do okoła. Trzeba działać 😉 nic się samo nie wydarzy 😉 pomyślności! Będę trzymać kciuki! Pozdrawiam Mira

   Like

   1. Dokładnie tak, ludzie zbyt łatwo zwalają odpowiedzialność za swoje życie, na innych, na okoliczności. Zapominają jak ważny jest aspekt ich własnej sprawczości 😉 Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie miłe słowa ❤ Również życzę pomyślności, dobro musi krążyć 😉

    Liked by 1 person

   2. Ewa Chodakowska swoimi treningami wbiła mi do głowy, “że nic się samo nie wydarzy” i teraz chodzę i powtarzam 🙂 haha dobra z niej mentorka albo za dużo treningów z nią robię hahaha zaczniesz kontrolować ciało później umysł A później zmienisz całe swoje życie. 😉 przepraszam właśnie jestem po treningu i endorfiny nadal krążą haha wymyśliłam nowa serie wpisów na blog i co chce na insta story opowiedzieć….. jej za dużo tego jak na 40 min machania nogami… muszę się ogarnąć! Dopiero połowa dnia 🤣🤣🤣🤣 pozdrawiam Mira

    Like

  1. Zgadzam się! I mimo, że bezsilność czasem irytuje najbardziej bo często w głowie nam się nie mieści, że naprawdę nie możemy mieć wpływu … i wałkujemy temat ę głowie obmyślając plan z którego nie ma dobrego rozwiązania … to męczy najbardziej hahaha

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.