PARYŻ – PARIS – EIFFEL TOWER – WIEŻA EIFFLA – FOR WHAT? -PO CO?

Musisz jechać i sam sprawdzić. Dla mnie to ważne miejsce orientacyjne, najlepszy punkt widokowy. A dla Was? Czym dla Was jest Wieża Eiffla?

You must go and check it yourself. For me, this is an important orientation place, the best vantage point. And for you? What is the Eiffel Tower for you?

Wieża Eiffla ma długą historię. Jednak nie będę się w nią za bardzo zagłębiać.

Jako ciekawostkę powiem tylko, że twórca wieży, spędził ostanie lata swojego życia właśnie na jej szczycie.

Wdrapując się na szczyt wieży można przez okienko podglądnąć owy pokój.

The Eiffel Tower has a long history. However, I will not go deep into it.

As a curiosity, I will only say that the creator of the tower spent the last years of his life at the top.

Climbing to the top of the tower, you can peep through the window.

Wieża to ikona i gwiazda Paryża. Idealny punkt orientacyjny.

The tower is an icon and a star of Paris. The perfect landmark.

Polecam wejście na wieżę Eiffla SCHODAMI.

Tak, SCHODAMI i uwierzcie, wejście tam nie zajmuje aż tyle czasu i energii. Dużo mniej, niż się Wam wydaje.

Kolejnym plusem wejścia tam po schodach jest zaoszczędzenie czasu stania w długiej kolejce do windy… bardzo długiej kolejce…

Szkoda czasu i pieniędzy. Wejście po schodach jest tańsze, niewiele ale jednak. W ramach bonusu jak chcecie wejść na sam szczyt wieży Eiffla, to z 2giego piętra jest winda. Sa jednak sprawdzane bilety.

I recommend the entrance to the Eiffel Tower STAIRS.

Yes, STAIRS and BELIEVE, entering there does not take so much time and energy. Much less than you think.

Another plus of going up the stairs is to save time standing in a long queue to the elevator … very long queue …

It’s a waste of time and money. The entrance to the stairs is cheaper, but not so much. As part of the bonus, if you want to go to the top of the Eiffel Tower, the elevator is from the second floor. However, tickets are checked.

Link do oficjalnej strony, na ktorej możecie sprawdzić godziny otwarcia, pogodę, a także kupić bilety TUTAJ i sprawdzić ich kombinację. My zawsze wybieramy: wejście schodami do 2go piętra, a pozniej winda na szczyt. Następnie windą ze szczytu na 2gie piętro A następnie schodami na dół.

Taki bilet kosztuje 19,40 € od osoby.

Link to the official site where you can check the opening times, weather, and buy tickets HERE and check their combination. We always choose: the entrance to the second floor, and then the elevator to the top. Then take the elevator from the top to the 2nd floor and then the stairs down.

Such a ticket costs 19.40 € per person.

Drogo, ale widoki są tego warte. Pamiętajcie, na górze wieje wiatr 😉 I nie ma nic bardziej paryskiego jak wieża Eiffla. Na szczycie można napić się (płatnego) szampana, kupić róże 😉 można stworzyć romantyczny nastrój. A na 2gim piętrze zjeść coś w restauracji albo w sklepiku kupić makaroniki i inne pamiątki.

Pamietajcie, że to na dole przy kasach kupując bilet ustalacie jak wysoko wchodzicie lub wjeżdżacie.

Expensive, but the views are worth it. Remember, the wind blows upstairs;) And there is nothing more Parisian than the Eiffel Tower. At the top you can drink (paid) champagne, buy roses;) you can create a romantic mood. And on the second floor, eat something in a restaurant or shop, buy macaroons and other souvenirs.

Remember that it is at the bottom of the ticket office, buying a ticket, determine how high do you go or leave.

Wieża błyszczy o każdej pełnej godzinie. Wieczorem efekt jest jeszcze większy. 😉

The tower shines every full hour. In the evening, the effect is even greater. 😉

A w dzień, przy pieknej pogodzie można odpocząć na POLACH MARSOWYCH to park pod Wieżą Eiffla.

And during the day, in fine weather, you can rest on the Champ-de-Mars is a park under the Eiffel Tower.

W dzień widać więcej z Wieży naturalnie i można łatwo zorientować się gdzie jesteśmy, gdzie byliśmy albo gdzie jeszcze chcemy być 😉

During the day you can see more of the Tower naturally and you can easily find out where we are, where we were or where else we want to be;)

Następny wpis będzie “smaczny”.

The next entry will be “tasty”.

Pozdrawiam! / Greetings

Mira

2 thoughts on “PARYŻ – PARIS – EIFFEL TOWER – WIEŻA EIFFLA – FOR WHAT? -PO CO?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.