THORN (NL) jechać czy nie jechać / to go or not to go?

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się czy warto gdzieś jechać? Ja wiem, że zawsze warto gdzieś jechać i coś nowego zobaczyć! Poznać nowych ludzi, kulturę.

Have you ever wondered if it is worth going somewhere? I know that it is always worth to go somewhere and see something new! Get to know new people, culture.

Nasza krótka wycieczka do THORN, małego miasteczka w Holandii, była dość spontaniczna. Przeczytaliśmy, że jest to “białe” historyczne miasteczko. “Białe” ponieważ domy i większość budynków jest pomalowana na biało. Nasz ulubiony kolor.

Our short trip to THORN, a small town in the Netherlands, was quite spontaneous. We have read that it is a “white” historical town. “White” because the houses and most of the buildings are painted white. Our favorite color.

W rzeczywistości kolor biały był przełamany innymi kolorami. Kamienne ulice. Czarne drzwi i okiennice w większości domów. Dużo kwiatów, drzew i roślinności. Miasteczko nie budzi takiego zachwytu jak Santorini w Grecji. Jednak bardzo mi się podobało! Pomimo dnia bez ani jednego promyka słońca.

In fact, the white color was broken with other colors. Stone streets. Black doors and shutters in most homes. A lot of flowers, trees and vegetation. The town does not arouse such delight as Santorini in Greece. However, I loved it! Despite the day without a single ray of sunshine.

THORN to spokojne miejsce. Idealne na “niedzielną” kawę albo spacer. Albo tak jak w naszym przypadku: na sesję zdjęciową!

Zdjęcia z sesji możecie zobaczyć we wpisie TUTAJ.

Dopytywaliście co to za urokliwe miejsce z naszej sesji zdjęciowej, więc proszę oto ono i kolejna dawka zdjęć z tej małej miejscowości.

THORN is a peaceful place. Perfect for “Sunday” coffee or a walk. Or as in our case: for a photo shoot!

You can see photos from the session in the entry HERE.

You asked what a charming place from our photo session, so here it is and the next dose of photos from this small town.

Skąd nazwa “białe miasteczko”?

Pod okupacją (francuską) władza miasta nałożyła na jego mieszkańców podatek na podstawie… wielkości okien. Niestety dość ubogiej społeczności osiedlającej się w dużych budynkach z ogromnymi oknami po prostu nie było stać na opłacenie daniny. Sprytnym rozwiązaniem problemu wielkich przestrzeni okiennych okazało się ich znacznie zmniejszanie. Elementy ingerencji ludzkiej w postaci nowych cegieł zostały w najtańszy możliwy sposób pobielone, niwelując tym samym różnicę w kolorze nowego materiału budowlanego. W taki właśnie przykry sposób miasto zdominowała biel, która obecnie cieszy się ogromnym uznaniem turystów.

Where did the name “white town” come from?

Under the occupation (French) the city authorities imposed a tax on its residents based on … the size of the windows. Unfortunately, quite a poor community settling in large buildings with huge windows simply could not afford to pay tribute. A smart solution to the problem of large window spaces has been to significantly reduce them. Elements of human intervention in the form of new bricks have been bleached in the cheapest way possible, thus eliminating the difference in the color of the new building material. It is in such an annoying way that the city was dominated by whiteness, which now enjoys great recognition among tourists.

Parę kroków za kościołem jest cudne i bardzo spokojne miejsce. Jezioro ze zdjęcia pod spodem! Pływają po nim stateczki i widać było wędkarzy. W pobliżu jeziora jest wiele tras do wycieczek pieszych i spacerów. Polecam!

A few steps behind the church is a wonderful and very peaceful place. Lake from the photo underneath! Ships float on it and you could see fishermen. Near the lake there are many routes for hiking and walking tours. I would recommend!

Na koniec parę wskazówek:

THORN na mapie/on the map TUTAJ/HERE

Parking TUTAJ/HERE 2,50€ /24h

Miasteczko jest tak małe, że się nie zgubicie 😉 W centrum parę restauracji, ponoć najlepsze naleśniki w okolicy.

The town is so small that you will not get lost;) In the center a couple of restaurants, apparently the best pancakes in the area.

○ MIRA ○

6 thoughts on “THORN (NL) jechać czy nie jechać / to go or not to go?

    1. Pewnie! często nie doceniamy miejsc i osób blisko nas. Bo nasze oczy się do nich przyzwyczaiły. A szkoda. Trzeba wszystko pielęgnować. Cieszyć się i z chwili spokoju na balkonie 😜 i zwiedzaniem/podróżą. Małą bądź dużą. 😉 życzę miłego weekendu 🌳😀🌤

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.