NETFLIX 😱🙈 SCARY MOVIES

Kolejna dawka mrocznych propozycji filmowych.

Najpierw seriale.

Później mini serial. Bardzo mrożący krew w żyłach.

Na koniec film “z dzieciństwa” tak straszny, że opowiem Wam historię z nim związaną.

W bonusie: wskazówka przy szukaniu “najbardziej strasznego filmu”.

Another dose of dark film proposals.

First, series.

Then a mini series. Very chilling in your veins.

At the end of the film “from childhood” so terrible that I will tell you a story associated with it.

In the bonus: a tip when looking for the “scariest movie”.

Zaczynamy!
Get Ready!

____________________________________

NAWIEDZONY DOM NA WZGÓRZU

THE HUNTING OF HILLS HOUSE

Historia o rodzinie, która wprowadza się do wielkiego starego domu. Rodzina miała mieszkać tam tylko podczas wakacyjnego remontu. Z każdym odcinkiem dowiadujemy się więcej o rodzinie i o tym czego dowiadują się o domu.

Serial nie jest typowym serialem “z duchami”. Nie ma “typowego” wyskakiwania z zza ściany. Serial sięga głębiej do naszego umysłu i do umysłu bohaterów. Serial bardzo wciągający.

TRAILER’S

A story about a family that moves into a big old house. The family was supposed to live there only during the holiday renovation. With each episode, we learn more about the family and what they find out about the house.

The series is not a typical ghost series. There is no “typical” jumping from behind the wall. The series goes deeper into our mind and the mind of the heroes. The series is very addictive.

________________________________

WOJNA DUCHÓW

GHOST WARS

Oh! Ale mi się ten serial podobał! Był trochę mniej jak typowy horror. Za dużo “amerykańskich” dodatków w stylu science – fiction przez to nie był “realistyczny” ale nie był nudny.

Serial opowiadający o miasteczku na końcu świata, nieznanym błędzie miejscowej elektrowni, i związanych z tym dziwnymi zjawiskami paranormalnymi. Duchy atakują. Zobaczcie zapowiedź zanim powiedziecie, że to kiepski serial.

TRAILER

Oh! How I liked this series! It was a little less like a typical horror movie. Too many “American” science-fiction supplements, it was not “realistic” but it wasn’t boring.

A series about a town at the end of the world, an unknown mistake of a local power plant, and related strange paranormal phenomena. Ghosts attack. See the preview before you say it’s a bad series.

____________________________________

NIE OGLĄDAJ TEGO!

DON’T WATCH THIS!

Nooo… to jest mini serial, który jest “za mocny” dla mnie! Takie rzeczy się tam dzieją, że mnie to przerasta. Nie dałam rady obejrzeć bez zakrywania twarzy rękami!

Nie wiem czy jest bardziej straszny czy ochydny. Ale od pierwszych scen gdzie dziewczynka wbija sobie agrafkę w dłoń, serial mnie przerósł… Serial przedstawia straszne sceny na kolorowym (pastelowym) tle. Nie wiem, zostawiam Wam link. Oceńcie sami.

TRAILER

Nooo … this is a mini series that is “too strong” for me! Things like that happen there, that’s beyond me. I could not see without covering my face with my hands!

I don’t know if it’s more scary or hideous. But from the first scenes where the girl stuck a pin in her hand, the show surpassed me … The series presents horrible scenes on a colorful (pastel) background. I do not know, I leave you a link. Evaluate yourself.

______________________________

Film z mojego dzieciństwa, który w zasadzie nic nie pokazywał i był nisko-budżetowy, a mimo wszystko śnił mi się po nocach…

BLAIR WITCH PROJECT

Tak, wiem że ten film dla wielu z Was nie powinien być nawet uznany w kategorii filmu.

Film to jeden z pierwszych “vlogów”. Gdzie bohaterowie sami siebie nagrywają tworząc reportaż o wiedźmie. Najbardziej kręciło mnie w tym filmie, że niektóre nagrania były autentyczne.

Mnie też irytowało w filmie, że niby nic się nie dzieję, i machają kamerą na lewo i prawo… ale końcówka filmu nadrabia całą monotonię w filmie. Ja oglądałam go w gimnazjum (13 lat) z koleżanką z klasy. Po szkole poszłyśmy do mnie, do domu i oglądałyśmy film z kasety VHS. Było jasno, był dzień, piękna pogoda… a my z koleżanką tak się byłyśmy, że mieszkając 0,5 km od siebie. Szłyśmy prawie godzinę! Bałyśmy się rozstać! Bo każde drzewo wyglądało podejrzanie. Hahah

A film from my childhood, which basically showed nothing and was low-budget, and still dreamed of at night …

BLAIR WITCH PROJECT

Yes, I know that this film for many of you should not even be recognized in the film category.

Yes, I know that this film for many of you should not even be recognized in the film category.

Film is one of the first “vlogs”. Where the characters record themselves by creating a witch reportage. What made the most of me in this film was that some of the recordings were authentic.

I was also annoyed by the film that I do not seem to be doing anything, and they are waving the camera left and right … but the end of the film makes up for the monotony in the film. I watched him in junior high school (13 years) with a classmate. After school, we went to my home and watched a movie from a VHS cassette. It was clear, there was a day, beautiful weather … and my friend and I were like that, living 0.5 km from each other. We walked for almost an hour! We were afraid to part! Because every tree looked suspicious. hahah

________________________________

Bonus:

Jeśli uważacie, że podałam za mało “strasznych propozycji” kinowych, polecam zainteresować się japońskim bądź azjatyckim wersjami popularnych amerykańskich horrorów. Zdziwieni? Tak naprawdę to Amerykanie robią swoje wersje azjatyckich horrorów. Moim zdaniem, każdy horror w wersji azjatyckiej jest bardziej straszny. Bardziej surowy i lepiej oddaje historię.

Na przykład: widzieliście serię “THE RING” ? Napewno. A widzieliście wersję azjatycką?

TRAILER The Ring (1998)

Takich filmów jest dużo! Podejrzewam, że jeśli kiedyś oglądaliście “fajny” horror, spróbujcie go odnaleźć w wersji azjatyckiej.

Jeśli chcecie mogę przygotować Wam taką listę, jednak pamiętajcie, nie będą to nowe filmy. I pamiętajcie, że Azjaci mają mniejszy budżet. Każdy film będzie wyglądał bardziej “surowo” i bez efektów specjalnych.

Bonus:

If you think that I have not given enough “horrible cinema” proposals, I recommend getting interested in Japanese or Asian versions of popular American horror movies. Surprised? In fact, Americans make their versions of Asian horror films. In my opinion, every Asian horror is more horrible. More strict and better captures history.

For example: have you seen the series “THE RING”? For sure. Have you seen the Asian version?

TRAILER The Ring (1998)

There are a lot of such films! I suspect that if you used to watch a “nice” horror movie, try to find it in the Asian version.

If you want I can prepare such a list for you, but remember, it will not be new films. And remember that Asians have a smaller budget. Each film will look more “raw” and without special effects.

_______________________________

♡ MIRA ♡

4 thoughts on “NETFLIX 😱🙈 SCARY MOVIES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.