LUXEMBOURG 3/3

Podsumowanie wycieczki do Luxemburga.

○○○

Summary of the trip to Luxembourg.

●●●

Co zwiedziliśmy przez 1 niecały dzień? Od południa do wczesnego wieczora (12-19).

What did we visit for less than a day? From noon to early evening (12-19).

1. MONUMENT OF REMBRANCE

2. CONSTITUTION SQUARE

3. ADOLPHE BRIDGE

4. PLATEAU BOURBON

5. SKATEPARK PEITRUSS

6. GRUND

7. NEUMÜNSTER ABBEY / CHEMIN DE LA CORNICHE

8. CASEMATES DU BOCK

9. DENT CREUSE

10. SCHLASSBRÉCK

11.MICHAELSKIRCHE (ÉGLISE SAINT-MICHAEL)

12. PALACE OF THE GRAND DUKES OF LUXEMBOURG

13. PLACE GUILLAUME II

14. CERCLE CITÉ LOUXEMBOURG

15. PARC MUNICIPAL

16. VILLA VAUBAN

17. PARC EDITH KLEIN

TO NATURALNIE NIE SĄ WSZYSTKIE CIEKAWE MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA W LUXEMBOURGU!

THIS NATURALLY AREN’T ALL INTERESTING PLACES WORTH VISITIONS IN LUXEMBOURG!

To jest nasza trasa spontanicznego zwiedzania. Jak widzicie na mapie, można iść z miejsca do miejsca po kolei. Wcześniej Zapisaliśmy miejsca, które nas interesują. Oznaczając je zielonymi flagami “miejsca do zobaczenia” i to bardzo ułatwia zwiedzanie.

Poruszanie się zawsze ułatwiają nam mapy Google i aplikacja maps.me (działa bez internetu).

Miejsc jest dużo, mam nadzieję że niczego nie pomieszałam. 🤷🏼‍♀️😜🙈

There are many places, I hope I didn’t confuse anything. 🤷🏼😜🙈

This is our tour of spontaneous sightseeing. As you can see on the map, you can go from place to place one by one. Earlier, we’ve saved places that interest us. Marking them with green flags “a place to see” and it makes visiting much easier.

Getting around is always easier with Google maps and apps: maps.me (works without internet).

Hahaha a teraz zagadka! Co Wam przypomina nasza trasa zwiedzania?

Hahaha and now a puzzle! What reminds you of our sightseeing tour?

🙈😅

Na koniec zostaje to czego nie zwiedziliśmy, czyli okolice Luxemburga. Na obrzeżach miasta były jeszcze różne ruiny do których nie dotarliśmy, a szkoda. Za miastem jest wodospad i las do trekingu. Szkoda tego miejsca żałuję, że nie odwiedziłam. Ale nic straconego! Następnym razem. W całym Luxemburgu jest ponoć 7 dużych popularnych zamków. Na mojej liście z 7 znalazło się 4, które mnie faktycznie zaciekawiły.

Jeden był po drodze w Vianden, więc zaliczyliśmy go z punktu widokowego.

At the end, what we have not visited, that is, the area around Luxemburg. On the outskirts of the city there were still various ruins which we did not reach, which is a pity. Behind the city is a waterfall and a forest for trekking. I regret this place that I did not visit. But nothing is lost! Next time. There are 7 large popular castles in all of Luxembourg. On my list of 7 there were 4, which I was actually interested in.

One was on the way in Vianden, so we passed it from the viewpoint.

Jednak żeby zwiedzać zamki trzeba stworzyć kolejną listę miejsc, które odwiedzimy po kolei. Znając nas miejsc będzie sporo, więc pewnie jakiś nocleg po drodze też trzeba będzie wybrać. Może w nawiedzonym zamku? Hmm

However, to explore castles you have to create another list of places that we will visit in turn. Knowing us places will be a lot, so probably some accommodation along the way will also have to choose. Maybe in a haunted castle? hmm

●●● MIRA ●●●

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.