CASTLE and GARDENS in ARCEN (NL)

Zamek oraz ogrody znajdujące się wokół niego.

Ogrody zamkowe w małej miejscowości Arcen w Holandii. Dość sceptycznie podchodziłam do zwiedzania tego miejsca. Sama nie wiem dlaczego. Myślałam, że skoro coś znajduje się tak blisko mnie i jeszcze tam nie byłam, oznacza, że wcale tam nie jest fajnie. 🙈🙈

Ależ się myliłam! To tak piękne i spokojne miejsce! Zamek a raczej ogromna willa z fosą, a do okoła ogrody. Każdy inny! Każdy piękny i zadbany.

The castle and gardens around it.

Castle gardens in the small town of Arcen in the Netherlands. I was quite skeptical about visiting this place. I don’t know why. I thought that if something is so close to me and I wasn’t there yet, it means that it is not nice there. 🙈🙈

Oh, I was wrong! It’s such a beautiful and peaceful place! Castle or rather a huge villa with a moat, and around the gardens. Everyone else! Every beautiful and well-groomed.

Każdy znajdzie tutaj tą formę relaksu, którą preferuje. Tak mi się przynajmniej wydaje…

To miejsce oferuje bardzo dużo atrakcji. W zamku naturalnie dużo historii, a także często organizowane są wystawy i pokazy (na przykład na dzień matki organizowany był pokaz kapeluszy). Fajny pomysł? Moim zdaniem bardzo!

Nie macie ochoty na pokazy? Chcecie znaleźć spokojne miejsce i odpocząć? Nie ma problemu! Prawie 32 hektary powierzchni czekają na Was!

Everyone will find here the form of relaxation that he prefers. At least I think so…

This place offers a lot of attractions. In the castle, naturally, a lot of history, as well as often organized exhibitions and shows (for example, for the mother’s day, a show of hats was organized). Cool idea? In my opinion, very much!

Don’t you want to show? Do you want to find a peaceful place and rest? No problem! Almost 32 hectares of land are waiting for you!

Mówię Wam, tu jest co robić przez cały dzień! Zwiedzanie, spacerowanie alejkami, za każdym rogiem napotykając inny styl ogrodu. Ogród włoski, ogród bambusowy, ogród orientalny, ogród różany, oranżeria…to tylko kilka przykładów.

I’m telling you, here’s what to do all day! Sightseeing, strolling along the paths, around each corner encountering a different style of the garden. An Italian garden, a bamboo garden, an oriental garden, a rose garden, an orangery … are just a few examples.

Wodospady, małe pole golfowe, kozy (można je nakarmić, wejść do nich i je pogłaskać).

Mnóstwo, mnóstwo, pięknych miejsc! Pełno kolorów i zapachu kwiatów.

Zmęczyło Was zwiedzanie? Może usiądźcie przy jeziorze i pooglądajcie kaczki oraz flamingi? Może pawie przyjdą…

Ciekawotka: można je karmić, trzeba kupić za 0,20€ porcję jedzenia. Skrzynki/automaty z jedzeniem są w miejscach gdzie przesiadują zwierzęta.

Waterfalls, a small golf course, goats (you can feed them, enter them and pet them).

Plenty, plenty, beautiful places! Full of colors and the smell of flowers.

Tired of sightseeing? Maybe sit at the lake and watch the ducks and flamingos? Maybe the peacocks will come …

Curiosity: you can feed them, you need to buy a portion of food for 0,20 €. Boxes / vending machines with food are in places where animals are sitting.

Jak zacznie padać proponuję schować się w zamku albo restauracji. Za daleko? Przy jeziorze jest ogród botaniczny, schronicie się tam, napijecie kawy albo herbaty z ciastkiem albo czymś zdrowym, tropikalny klimat sprzyja tropikalnej roślinności. Pooglądajcie wielkie karpie koi.

When it starts to rain, I suggest you hide in a castle or restaurant. Too far? There is a botanical garden at the lake, you will find shelter there, drink coffee or tea with a cake or something healthy, a tropical climate that favors tropical vegetation. Look at the big koi carps.

○●○

Trochę informacji podstawowych:

Ogrody zamkowe otwarte są od 6 kwietnia do 3 listopada w 2019 codziennie od 10 do 18 godziny.

Polecam przed wyjadem sprawdzić w Internecie czy przypadkiem nie ma żadnej imprezy i nie zmienili godzin otwarcia. Ich oficjalna strona TUTAJ

Adres i wskazówki dojazdu TUTAJ

Parking płatny 6€ / dzień. Płatne w kasie przy wejściu.

Bilet wejściowy dla dorosłego człowieka 17,50 €

Bilet dla dziecka (7-17 lat) 8,25€

Bilet można kupić TUTAJ

(Można kupić taniej, zrobię Wam post i wszystko wyjaśnię)

●○●

Some basic information:

The castle gardens are open from April 6 to November 3 in 2019 every day from 10 to 18 hours.

I recommend checking out on the Internet before an event if there is no event and they have not changed the opening hours. Their official site HERE

Address and travel directions HERE

Paid parking 6 € / day. Paid at the kassa at the entrance.

Entrance ticket for an adult person 16.50€

Ticket for a child (7-17 years) 8,25€

You can buy a ticket HERE

(You can buy cheaper, I’ll make a post and explain everything)

■■■

Wiem, że inspirujecie się moimi wyjazdami i wskazówkami. Dziękuję za każde oznaczenie mnie na instagramie (@mira_peta lub #photostorybymira)

To jest dla mnie niesamowicie miłe i daje mi wiarę, że to co robię jest potrzebne. Bardzo chciałabym Wam podziękować, dajecie mi największą motywacje do działania!

DZIĘKUJĘ ❤

Widzimy się w następnym poście! Zaczynamy serię o zamkach.

A na instagramie TUTAJ czekają na Was filmiki i jeszcze więcej zdjęć w wyróżnionej historii “Arcen NL”

■■■

I know that you are inspired by my trips and directions. Thank you for each designation of me on instagram (@mira_peta or #photostorybymira)

This is incredibly nice for me and gives me faith that what I do is needed. I would like to thank you very much, give me the greatest motivation to act!

THANK YOU ❤

We see you in the next post!

We’re starting a series about castles.

And on instagram, there are films waiting for you and more photos in the saved story “Arcen NL

●○

●●● MIRA ○○○

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.