ALPY #trekking DZIEŃ 2 ● ALPS #trekking DAY 2 (part.1)

Dzisiaj pokażę Wam kolejny dzień naszych wędrówek po Alpach! I przez to, że był to długi dzień, podzieliłam go na dwie części.

Najpierw pokażę Wam drogę do pewnego miejsca, które złapało mnie na tyle za serce, że nie mogłam o nim nie wspomnieć!

Today I will show you another day of our trips in the Alps! And because it was a long day, I divided it into two parts.

First, I will show you the way to a place that caught me heartily enough that I could not mention it!

Z naszego wynajętego apartamentu w centrum Chamonix, wyszliśmy bardzo wcześnie rano (około 6 godziny), ponieważ chcieliśmy wykorzystać zapowiadającą się piękna pogodę.

From our rented apartment in the center of Chamonix, we left very early in the morning (about 6 hours) because we wanted to use the promising beautiful weather.

Droga do tego cudnego miejsca została odkryta “przypadkiem”. Znajdowała się na szlaku do innego miejsca w które szliśmy…

The road to this wonderful place was discovered “by accident”. She was on the trail to another place where we went …

Wyobraźcie to sobie: idziecie szlakiem…mijacie po drodze kamienie, im wyżej tym większe! Dochodzicie do takiego miejsca, że zapiera dech. Wielkie kamienie ociekające wodą. Nagle wspinacie się po nich do góry, a waszym oczom ukazuje się nieprzewidziany przez wasz umysł widok.

Imagine this: you follow the trail … you pass stones along the way, the higher the bigger! You come to a place that is breathtaking. Big stones dripping with water. Suddenly, you climb up on them, and your eyes appear unforeseen by your mind.

Restauracja: drewniana, malutka, (jeszcze zamknięta) widok na skały, na góry z przodu i z boku, widzicie język lodowca, który zamienia się w strumień wędrujący do miasteczka na dole. Rozglądam się dookoła, podziwiając widoki, wyciągam telefon żeby zrobić zdjecia.

Widzę dziwne kapsuły.

I see strange capsules.

Puste kule, z miękkiego tworzywa, przezroczyste. W środku materac, pościel, mini firanka. W głowie jedna myśl: “aaaa chcę tu zostać na noc! Podziwianie gwiazd w tym miejscu, między szczytami Alp, słysząc szumiące wodospady…CUDO, IDEALNIE “.

Empty balls, with soft plastic, transparent. In the middle of the mattress, bed linen, mini curtain. In the head one thought: “AAAA I want to stay here at night! Admiring the stars in this place, between the top of the Alp, hearing the scaming waterfalls … Gorgeous, perfectly.”

Zostawiam Wam link do strony z noclegiem i informacjami na temat tego miejsca TUTAJ link

I leave you to the site with the accommodation and information about this place HERE link

Sama z chęcią zostałabym tutaj na noc albo i dwie noce 😀 bo widoki cudowne a w gwiaździstą noc jeszcze piękniej! Rozmarzyłam się…

I would be happy to stay here for a night or two nights 😀 because the wonderful views and in a starry night even more beautiful! I was rid of …

Jednak poszliśmy dalej, mieliśmy jeszcze dużo drogi przed sobą.

But we went further, we had a lot of ways in front of you.

Przed nami droga do lodowca Mer de Glace, ponoć najbardziej malownicza! Mi się ten szlak bardzo podobał. Wyglądał jak z bajki albo filmu o rycerzach i smokach.

Before you run to the Mer De Glace, trial the most picturesque! I will be the like. He looked like a fairy tale or a movie about knights and dragons.

Tutaj zaznaczyłam Wam wejście do lodowca. Byliśmy w środku w tamtym roku. Było … hmm zimno ale świetne doświadczenie. Fascynujące. Żeby zobaczyć zdjęcia ze środka lodowca zapraszam Was do przeczytania mojego starego wpisu link TUTAJ znajdziecie tam więcej informacji o tym miejscu.

Here I got you in the entrance to the glacier. We were in the middle of that year. It was … HMM cold but great experience. Fascinating. To see the photos from the center of the glacier I invite you to read my old entry link HERE you will find more information about this place.

Tutaj (na kawie) kończymy część pierwszą tego dnia. Doszliśmy do punktu, w którym dojeżdża czerwony wycieczkowy pociąg. Usiedliśmy w restauracji aby napić się porannej kawy i nacieszyć się widokiem na góry, lodowiec. Zebrać siły do dalszej wędrówki…

Here (on coffee), we end on the first day. We came to the point where the red cruise train arrives. We sat in the restaurant to have a morning coffee and enjoy the view of the mountains, the glacier. Collect force to further hike …

Udostępniam Wam naszą trasę i parametry z Darka zegarka sportowego TUTAJ. Trasa jest z miasteczka do lodowca.

I share our route and parameters from the sports watch. Here is the route from the town. link HERE.

Koniec części pierwszej. Niebawem część druga!

The end of the first part. Soon part two!

●●MIRA●●

One thought on “ALPY #trekking DZIEŃ 2 ● ALPS #trekking DAY 2 (part.1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.