ALPY #trekking DZIEŃ 2 ● ALPS #trekking DAY 2 (part.2)

Część druga naszego ● Drugiego dnia trekkingu po Alpach francuskich. Pierwsza część TUTAJ

Part second of our ● Second day of trekking on the French Alps. The first part HERE

Opuściliśmy to magiczne ale bardzo tłoczne “turystyczne” miejsce jakim jest Mer de Glace i poszliśmy ścieżką w górę.

We left this magical but very crowded “tourist” place which is Mer de Glace and we went up the path.

Szlak wyglądał mniej więcej tak jak na zdjęciach poniżej. Dużo kamieni i piękne widoki! Szlak nie był trudny.

The trail looked more or less like the pictures below. A lot of stones and beautiful views! The trail was not difficult.

My mieliśmy plan przejść z restauracji przy lodowcu przez górę Le Signal “balkonem” i zejść spokojnie podziwiając widoki do Chamonix.

Do La Signal doszliśmy szybko i sprawnie. Bez problemowo.

We had a plan to go from the restaurant by the glacier through the mountain of Le Signal “balcony” and descend quietly admiring the views of Chamonix.

We came to Le Signal quickly and efficiently. No problem.

Później jednak zaczął się śnieg i dwa razy nas zatrzymał. Za drugim razem skutecznie. Niestety. I na wysokości mniej więcej 2300-2400mnp baliśmy się przejść dalej. Pod stopami tylko śnieg i pełno głębokich śladów. Głębokich do uda (mojego) jednak to nie było aż takie straszne. Bardziej baliśmy się tego, że nie było by się na czym zatrzymać, gdyby nam się noga poślizgnęła. Pod nami na skarpie tylko widok na miasteczko. Żadnych kamieni, drzew. Jak skocznia narciarska. Baliśmy się. Bez raków, bez obeznania co w takiej sytuacji robić. Nie wiedzieliśmy też czy za rogiem góry nie jest, jeszcze gorzej. Zwłaszcza, że tamta strona góry była tą zacienioną stroną. Co za tym idzie? Duże prawdopodobieństwo jeszcze większych śniegów.

Later, however, snow started and he stopped us twice. Second time successfully. Unfortunately. And at an altitude of approximately 2300-2400 m, we were afraid to move on. Under foot only snow and full of deep marks. Deep to my thigh, however, it was not that terrible. We were more afraid that there would be nothing to stop if we slipped our leg. Below us on the escarpment only a view of the town. No stones, no trees. Like a ski jump. We were afraid. No crayfish, no knowledge what to do in this situation. We did not know if it was not around the corner, it was even worse. Especially since that side of the mountain was the shady side. Hence? High probability of even greater snow.

Zawróciliśmy, trochę źli, że nie udało nam się przejść tamtą malowniczą trasą. Nie mieliśmy zapasowego planu. Wróciliśmy na Le Signal. Zjedliśmy śniadanie na kamieniach z ptakiem, który popisywał się żeby dostać kawałek bułki.

We turned back, some bad ones, that we could not go that scenic route. We did not have a backup plan. We came back to Le Signal. We ate breakfast on stones with a bird that showed off to get a piece of bread.

Zeszliśmy tą samą drogą do restauracji nad lodowcem i zeszliśmy inną drogą do Chamonix. Po drodze mineliśmy czerwony turystyczny pociąg. O którym pisałam już w tamtym roku.

We went down the same road to the restaurant above the glacier and went down another road to Chamonix. On the way, we passed a red tourist train. Which I wrote about that year.

Przyznaję bez bicia, że za dużo nie przeszliśmy. Za krótka i za prostą trasa aby robić “przewodnik”.

Polecę Wam za to aplikację, która działa off-line i jest darmowa. MAPS.ME oraz naturalnie mapy Google, polecam ponieważ Francuzi powinni się uczyć oznaczania tras od Szwajcarów.

I admit without beating that we have not gone through too much. Too short and too easy to make a “guide”.

I will recommend you an application that works off-line and is free. MAPS.ME and of course Google maps, I recommend because the French should learn to mark the routes from the Swiss.

Pamiętajcie, na moim instagramie znajdziecie filmy i dużo więcej zdjęć 😉 w linku zostawiam Wam moje wyróżnione relacje z alp fracuskich tutaj.

Remember, on my instagram you will find movies and many more photos;) in the link I leave you my honored insta-story of the French Alps here.

●● MIRA ●●

2 thoughts on “ALPY #trekking DZIEŃ 2 ● ALPS #trekking DAY 2 (part.2)

  1. Córka w zimowej kurtce, czapce na głowie i z termosem gorącej herbaty w ręce ma zdjęcie na tym szlaku. Dziękuję, takie miłe wspomnienie.
    Serdeczności zasyłam

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.