Switzerland, Zermatt, ●1●

Ale się cieszę zaczynając serię postów o Szwajcarii! Spędziłam w Zermatt długie, kilka dni i będę wracać, gdy tylko będę miała możliwość. 🥰

But I’m happy to start a series of posts about Switzerland! I spent a long, few days in Zermatt and I will come back whenever I have the opportunity. 🥰

Zacznijmy od tego, że do tego pięknego miasteczka nie dostaniemy się autem. Auto musimy zostawić w miasteczku przed Zermatt (Täsch, jest ostatnią miejscowością), polecam przejście pieszo bo jest najtaniej i najzdowiej …. hahah żartuję! Polecam pociąg. Pociągiem dojedziemy w około 15 minut, koszt to około 8 € od osoby dorosłej, w jedną stronę.

Let’s start with the fact that we cannot get to this beautiful town by car. We have to leave the car in the town in front of Zermatt (Täsch, is the last town), I recommend going on foot because it is the cheapest and the healthiest …. hahah, I’m kidding! I recommend the train. By train we can get in about 15 minutes, the cost is about 8 € per adult, one way.

Wita nas świeże powietrze i z każdej strony góry. Wszystkie domki, hotele i sklepy zatrzymują się na tej samej wysokości (mniej więcej) są utrzymane w tej samej “górskiej” zabudowie, architekturze. Ciemne podpalene drewno i kwiaty, w centrum oglądając budynki i jeśli tylko trochę podniesiemy głowę to widzimy, że w prawie każdym oknie są kolorowe kwiaty doniczkowe. Niby nic, a wyglądało pięknie! Tak bardzo rodzinnie i “domowo”. Uwielbiam!

Fresh air greets us from every side of the mountain. All houses, hotels and shops stop at the same height (more or less) are maintained in the same “mountain” architecture, architecture. Dark fire wood and flowers, in the center watching the buildings and if we just raise our heads a little, we see that in almost every window there are colorful potted flowers. Like nothing, and it looked beautiful! So family and “home”. I love!

W centrum organizowane są także różne atrakcje, np. pochód kóz górskich. Odbywa się to szybko, żeby kozy się nie stresowały. Jednak jest to “codzienna” atrakcja.

Kolejną atrakcją są oczywiście widoki!

Wszędzie dookoła góry! Cudne, cudowne góry, każda inna. Każda ma inną wysokość, inny kształt. Człowiek może stać i patrzeć i nie będzie miał dość.

The center also organizes various attractions, e.g. mountain goat procession. This is done quickly so that the goats do not get stressed.

However, it is a “daily” attraction.

The next attraction, of course, are the views!

Around the mountain everywhere! Wonderful, wonderful mountains, each different. Each has a different height, a different shape. A man can stand and look and he won’t have enough.

Największa atrakcja to najpiękniejszy szczyt Europy czyli Matterhorn 4478 m npm. Leży na granicy Szwajcarii i Włoch, 6ty najwyższy (samodzielny) szczyt w Alpach.

My mieliśmy szczęście i z naszego apartamentu było go widać w pełnej okazałości. Wschody i zachody słońca wyglądały bajkowo!

Całe miasteczko jest tak ułożone aby z większości miejsc było widać ich największą dumę czy szczyt Matterhorn. Mam nadzieję że go kojarzysz … Nie? A kojarzysz trójkątne czekoladki “tobrelone”? Taaaak to właśnie ten szczyt.

The biggest attraction is the most beautiful peak in Europe – Matterhorn 4,478 m above sea level. It lies on the border between Switzerland and Italy, the 6th highest (independent) peak in the Alps.

We were lucky and we could see it in our full splendor. Sunrises and sunsets looked fabulous!

The whole town is arranged in such a way that from most places you can see their greatest pride or the Matterhorn. I hope you know him … No? Do you associate “tobrelone” triangular chocolates? Yeah, that’s the summit.

Szczytów górskich jest tu naturalnie więcej i jest wiele opcji aby je zobaczyć, zdobyć. Narty w lecie? Nie ma sprawy! Trockenersteg zaprasza. My weszliśmy tutaj o własnych siłach i jestem z nas bardzo dumna!

There are naturally more mountain peaks here and there are many options to see and conquer them. Skiing in the summer? You’re welcome! Trockenersteg invites you. We entered here on our own and I am very proud of us!

Gornergrad 3 135m npm (na zdjęciu wejście do hotelu i restauracji) na ten szczyt dojeżdża kolejka (104€ w obie strony), dla nas bardzo wazny szczyt, ponieważ to tutaj kończył się nasz trail-maraton.

Gornergrad 3 135m above sea level (photo on the entrance to the hotel and restaurant) there is a queue (104 € return) to this peak, a very important peak for us, because this is where our trail-marathon ended.

W centrum są także kolejki linowe i szynowe, drogie okropnie. W następnym wpisie opowiem Wam jak można podróżować kolejkami za dużo niższą cenę. Duuuużo niższą. Jeżeli chcecie w ogóle jeździć kolejkami… My nie chcieliśmy i nie preferujemy takiego sposobu zwiedzania, jednak parę razy skorzystaliśmy. W następnym wpisie Wam wszystko opiszę. (Żeby nie przegapić, zasubskrybuj mój blog 😜).

In the center are also cable cars and railways, terribly expensive. In the next post I will tell you how you can travel by train at a much lower price. A lot of lower. If you want to ride queues at all … We did not want and do not prefer this way of sightseeing, but we used it several times. In the next post I will describe everything to you. (To not miss, subscribe to my blog 😜).

Kolejną atrakcją jest brak aut, są zamiast nich małe elektryczne autka, służą tu do wszystkiego. Od taksówek przez dowóz zaopatrzenia do sklepów i restauracji po dostarczanie poczty. Ciche, energooszczędne, małe i nie zatruwają otoczenia.

Zaprzęgu z końmi w formie taksówki tu nie znajdziemy. Tzn jest ale jest to prywatna usługa należąca do najbardziej ekskluzywnego hotelu tutaj. Zauważyłam, że w ciągu dnia są dwa zaprzęgi. Można zrobić sobie zdjęcie z koniem, na szczescie wygladaly na zdrowe i zadbane.

Another attraction is the lack of cars, instead they are small electric cars, they are used for everything. From taxis to supply of stores and restaurants to delivery of mail. Quiet, energy-saving, small and do not poison the environment.

A horse-drawn cart with horses will not be found here. I mean, but it is a private service belonging to the most exclusive hotel here. I noticed that there are two teams during the day. You can take a picture with your horse, fortunately they looked healthy and well cared for.

Kolejną atrakcją, którą widziałam ale nie miałam czasu skorzystać były miejsca wspinaczkowe. Dla małych i dużych pasjonatów alpinizmu. Następnym razem mam zamiar skorzystać. 😉

Another attraction that I saw but did not have time to use were climbing spots. For small and large mountaineering enthusiasts. Next time I’m going to use. 😉

Oczywiście najlepsze zostawiłem na koniec, czyli jest tu mnóstwo szlaków o różnej trudności. Szwajcarzy się tutaj popisali i świetnie opisali każdy szlak. Ja byłam pod wrażeniem! Francuzi powinni się od nich uczyć.

W poprzednich wpisach opowiedziałam Wam, że często w Alpach francuskich korzystaliśmy z map, tutaj to było ograniczone do minimum.

Of course, I left the best for last, so there are plenty of trails of varying difficulty. The Swiss showed off here and described each trail well. I was impressed! The French should learn from them.

In previous entries I told you that we often used maps in the French Alps, here it was limited to a minimum.

W następnych wpisach opiszę Wam najpiękniejsze miejsca i trasy, które przejechaliśmy, przeszliśmy i przebiegliśmy w Zermatt. Tak, przebiegliśmy…przyjechaliśmy do tej pięknej doliny żeby wziąć udział w maratonie. Tzn. ja biegłam półmaraton, mój Darek cały maraton! Jak nam poszło? Odpowiedź w następnych wpisach.

Dla zachęty dodam parę zdjęć z tych tras, a następnie zacznę Wam je opisywać i mam nadzieję, że pójdziecie moimi śladami! 🥰

●●

In the next entries I will describe to you the most beautiful places and routes that we have traveled, passed and run in Zermatt. Yes, we ran … we came to this beautiful valley to take part in the marathon. Ie. I was running a half marathon, my Darek the whole marathon! How did we go Answer in next entries.

For encouragement, I will add some photos from these routes, and then I will start describing them to you and I hope that you will follow my footsteps! 🥰

●●

●●● MIRA ●●●

7 thoughts on “Switzerland, Zermatt, ●1●

  1. Magicznie piękne zdjęcia w wyjątkowym krajobrazie, przecudne na tle tej trójkątnej góry urzekają i zapierają dech. Ech!
    Serdecznie pozdrawiam

    Liked by 1 person

    1. Aaaa cieszę się 😉 to naprawdę piękne miejsce i wcale się nie dziwię że matterhorn jest okrzyknięty najpiękniejsza górą. Robi wrażenie 😉 z każdej strony! My znaleźliśmy drogę trekkingowa centralnie pod Matterhornem, była kamienista ale bliskość szczytu robiła mega wrażenie. Opiszę i pokaże ta trasę w następnych wpisach 😉 ale najpierw maraton i oszczędzanie A później trekking. Pozdrawiam 😉

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.